Mitä saisi olla? Kulttuuria Miesten vuorolla -teos on julkaistu

Uutiset

Pysähdyimme katsomaan 15–29-vuotiaita nuoria miehiä. Mitä heille on tapahtumassa? Osa heistä on vaarassa syrjäytyä. Täytyy toimia! Ainakin tarvitaan vahvistusta sosiaalisissa taidoissa sekä itseilmaisu- ja tunnetaidoissa. Kokeillaan lisätä innostusta ja tarjotaan heille mahdollisuus omannäköiseen taide- ja kulttuurimatkaan.

Humanistisen ammattikorkeakoulun opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Miesten vuoro -hankkeessa (2018–2019) toteutettiin nuorille miehille taide- ja kulttuurilähtöisiä, ryhmässä tehtyjä toimintakokeiluja Jyväskylässä ja Turussa. Toimintakokeiluja oli toteuttamassa useita nuoriso- ja kulttuurialan toimijoita niin kunnan palveluista, järjestöistä kuin yrityksistäkin. Oli ajatus, että taide- ja kulttuuriharrastuksilla voidaan vähentää nuorten miesten syrjäytymistä. Hankkeen kokeiluilla pyrittiin lisäämään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten osallisuutta taiteen ja kulttuurin tuottamiseen sekä tutkimaan, miten heitä saisi innostumaan ja sitoutumaan myös taiteellisten sisältöjen tuottamiseen.

Teoksessa on kokemuksia hankkeen toteuttamisesta ja tuloksia tutkimuksellisesta arvioinnista. Toimivatko taide- ja kulttuurilähtöiset toimintakokeilut nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisyssä? Onko vastaavalle toiminnalle tarvetta? Millaista nuorisotyön ammattilaisen, yhteisöpedagogin, osaamista toimintakokeiluissa tarvittiin? Mitä osaamista karttui? Teos valottaa näkökulmia ja keinoja, joilla voidaan edistää nuorten miesten kulttuurista osallisuutta.

Teos on suunnattu niin nuorisotyön kuin eri taiteen ja kulttuurialan ammattilaisille ja opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet eri alojen yhteistyöstä taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien käyttämisessä nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

 

Oivaltavia ja innostavia lukuhetkiä!

Pääset lukemaan teoksen tästä: Kolehmainen Marjo (toim.) Mitä saisi olla? Kulttuuria Miesten vuorolla. 

Last modified: 7 tammikuun, 2020