Jyväskylä

  • Poikateatteri -kokeilu. Kokeilun toteuttajana on Kulttuuriklubi Siperia/Kulttuuriyhdistys Väristys.

 

SIPERIAN HERRASMIESTEATTERI

Kulttuuriklubi Siperia on mukana toteuttamassa Poikateatteritoiminnan kokeilun, joka käynnistettiin osana Siperian nuorisoteatterin ryhmätoimintaa. Ryhmä pääsee ohjaajien tukemana tekemään teatteritaidetta ja halutessaan ryhmä voi rakentaa pienempiä esityksiä tai isomman produktion. Teatteriryhmää ohjaa Sauli Yksjärvi ja työparina toimii yhteisöpedagogiopiskelija Wilma Mäkinen. Sauli on aikaisemmin tehnyt töitä teatteritaiteen opettajana ja hän on ollut mukana ohjaamassa nuorten teatteriryhmiä sekä, Nuori Näyttämö -hankkeessa, että kansalaisopiston kautta. Poikateatteritoiminta on uusi konsepti Jyväskylässä ja siitä syystä mielenkiintoinen projekti kokeneelle teatterialan ohjaajalle. Wilma kiinnostui poikateatteri ideasta, koska hän on itsekin teatteriharrastaja ja ollut mukana käynnistämässä tyttöteatteria. Hän vastaa Saulin rinnalla ryhmäprosessin tukemisesta sekä pyrkii hyödyntämään opittua osana kehittävän työn harjoittelua. Ohjaajat toivovat, että ryhmä löytää oman äänensä ja muotonsa sekä ryhmän sisälle löytyy hyvä yhteishenki. Onnistumisen kokemukset voivat myös johtaa siihen, että ryhmän omien ideoiden, teemojen ja henkilökohtaisten aiheiden kautta syntyy lopuksi lyhyt tai pitkä esitys. Toiminnassa mukana olleet pojat nimesivät toiminnan Siperian herrasmiesteatteriksi maaliskuussa 2019.

“Haluaisin pitää sukupuolisensitiivisyyden toiminnassa mukana niin, ettei sukupuoli korostu liikaa. Kasataan pojista koostuva ryhmä, mutta sen jälkeen se voi olla mitä vaan ja taiteellisessa kehittymissä on tärkeää, että karsiutuu odotuksia siitä, mitä sen kuuluu olla” -Sauli 

“Toivon ryhmäläisille onnistumisen kokemuksia ryhmätyöskentelyssä, itsensä ylittämisessä ja teatterin tekemisessä. On hienoa, jos joku kokee onnistumista omassa roolissa ja ajattelee, että minä osasin ja selvisin” -Wilma 

Kurkistus Siperian Herrasmiesteatterin Linja 0.7 produktioon ja sen valmistumiseen:

 

  • Poikien toimintaryhmät. Toteuttajina ovat Nuortentalo Katutaso/Katulähetys ja Jyvälän Setlementti/Jyvälän kansalaisopisto.

 

HÖNTSÄILLÄÄN

Jyvälän kansalaisopistossa alkoi lokakuussa (2018) 18-29 -vuotiaiden poikien Höntsäillään -toimintaryhmä, jonka osallistujat pääsevät kokeilemaan luovaa toimintaa ja taiteen eri lajeja omien kiinnostustensa pohjalta. Ryhmän ohjaajina toimivat yhteisöpedagogiopiskelijat Anni Niemelä ja Markus Niska. Anni löydettiin vastuuohjaajaksi työharjoittelun kautta ja hänellä on aikaisempaa kokemusta ohjaamisesta, nuorisotyöstä sekä kulttuurituotannosta. Markus on tehnyt monipuolisesti ohjaajan töitä mm. jalkapallo valmentajana ja hän lähti oma-aloitteisesti mukaan luokkakaverinsa Annin työpariksi. Poikaryhmän luotsaamisessa ja ryhmäyttämisessä hyödynnetään ohjaajien toisiaan täydentävää osaamista. Toimintaryhmän ohjaamisesta saatavaa kokemusta on tarkoitus hyödyntää opintojen edistämiseen sekä oman osaamisen kehittämiseen. Molemmilla ohjaajilla on oman roolin suhteen luottavainen fiilis sekä paljon ideoita ja intoa konkreettiseen tekemiseen.

“Visiona on, että meidän ryhmässä voisi keskustella avoimesti mieltä askarruttavista asioista ja että ryhmässä on hyvä meininki ja turvallinen tunnelma” -Anni 

“Toivon, että syntyy sellainen ryhmä, jonka jäsenet haluavat sitoutua ja sitä kautta syntyy hyvä fiilis ja avoin ilmapiiri” -Markus 

Pieni tarina Höntsäillään -ryhmän matkasta:

A-MEN

Jyväskylän Katulähetys ry: Nuortentalo Katutaso on mukana tukemassa poikien A-men -toimintaryhmän omaehtoista toimintaa. Ryhmässä 18-29 -vuotiaat nuoret miehet pääsevät kokeilemaan luovaa toimintaa ja taiteen lajeja oman mielenkiinnon ja motivaation pohjalta. Ryhmän ohjaajina toimivat kasvatus- ja ohjausalan opiskelijat Teemu Tuumainen ja Samuli Rinne. Molemmilla on aikaisempaa työhistoriaa nuorten parissa ja Jyväskylän Katulähetys ry:ssä. Teemu on toiminut vapaaehtoisena katutason nuorisotilalla, Loungessa ja Samuli on työskennellyt muutaman vuoden nuorisotyöntekijänä. Koska kulttuuri- ja taidelähtöinen ryhmätoiminta oli vierasta sekä ohjaajille, että kohderyhmälle, osallistujia oli helpompi saada mukaan lähipiiristä sekä puskaradion kautta. Ohjaajat lähtivät innolla mukaan projektiin sillä se tarjosi mahdollisuuden tutustua kulttuurilähtöisiin ohjausmenetelmiin sekä hyödyntää projektissa opittua omissa opinnoissa.

“Jos jonkun elämään vaikuttaa positiivisesti niin se on mahtava juttu esimerkiksi osallistuja tutustuu uusiin ihmisiin ja saa kavereita” -Samuli 

“Visiona on, että pojat löytävät itsestään uusia puolia” -Teemu 

A-MEN ryhmän osallistujien kokemuksia toiminnasta: