Miesten vuoro on nyt!

 

Miesten vuoron toiminnassa 15-29 –vuotiaat nuoret miehet pääsevät tekemään omannäköisensä kulttuurimatkan.

 

Kokeilevaa kulttuurisen nuorisotyön toimintaa järjestetään nuorten miesten omista kiinnostuksen kohteista lähtöisin nuorisotyön ja taiteen ammattilaisten yhteistyönä Jyväskylässä ja Turussa.

 

Hankkeessa kokeillaan nuorten miesten kanssa ryhmälähtöisiä kulttuuri- ja taidesisältöjen malleja. Toiminnalla edistetään nuorten miesten sosiaalisia taitoja, identiteettityötä ja kasvua kohti aikuisuutta.

 

Matkan päätteeksi syksyllä 2019 todetaan, millainen kulttuurisen poikatyön malli tai malleja kokeilusta syntyi. Mukana kulkee kartoittava tutkimus, miten hankkeen toimintakokeiluilla voidaan aktivoida nuoria miehiä kulttuuri- ja taidesisältöjen tuottajina sekä edistää heidän toimijuuttaan.

 

Hankkeen kokemuksia ja tuloksia voit lukea teoksesta Mitä saisi olla? Kulttuuria Miesten vuorolla.