Hankkeesta

Miesten vuoro -hanke 1.9.2018-31.12.2019

  • Toimintaa toteutetaan kahdella paikkakunnalla: Jyväskylä ja Turku
  • Hanke on saanut Opetus-ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen kuntien taide-ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja kokeiluihin
  • Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Humanistinen ammattikorkeakoulu. Lisäksi mukana on iso joukko kumppaneita Jyväskylässä ja Turussa toteuttamassa toimintaa.

 

Tavoitteet:

  • Lisätä syrjäytymisvaarassa olevien 15-29 vuotiaiden nuorten miesten osallisuutta omaehtoiseen taiteen ja kulttuurin tuottamiseen
  • Tukea ryhmätoiminnalla sosiaalisten taitojen vahvistumista ja identiteettityötä
  • Tutkia, miten miehet saadaan innostumaan ja sitoutumaan taiteen ja kulttuurin sisältöjen tuottamiseen
  • Arvioida toimintakokeilujen merkitystä nuorten miesten sosiaalisten taitojen edistymiseen ja osallisuuden kokemukseen.
  • Levittää hankkeessa löytyneet hyvät käytännöt osaksi taide-ja kulttuurialan uusia yleisötyön muotoja ja kehittää uusi kulttuurisen poikatyön malli

Julkaisuja:

Kolehmainen, Marjo (toim.) 2019. Mitä saisi olla? Kulttuuria Miesten vuorolla. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 91. Jyväskylä: Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Miesten vuoron (2018-2019) tarina

Kolehmainen, Marjo 2019. Sallittu nuorille miehille. Taide- ja kulttuurilähtöisiä toimintakokeiluja. Nuorisotyö-lehti 2/2019, 15-17.

Kolehmainen, Marjo ja Sorvoja, Kirsikka 2019. Näyttelevä nuori mies. Poikateatteri purkaa poikanormeja. Päivystävät humanistit -blogi, Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Kolehmainen, Marjo 2019. Tekeviä ja puhuvia miehiä. Taide- ja kulttuurilähtöisen toiminnan kokeilua nuorten miesten kanssa Jyväskylässä. Päivystävät humanistit -blogi, Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Mykkänen, Hanna-Mari 2019. Osallistamisesta osallistumiseen. Miten taide- ja kulttuuritoiminnan järjestäjät voisivat paremmin ottaa huomioon vailla koulutus- ja työpaikkaa olevat nuoret miehet? Humanistinen ammattikorkeakoulu,  kansalaistoiminta ja nuorisotyö, opinnäytetyö.