Yhteinen toteutus

  • Mahdollisuuksien Visiå -verkkojulkaisun toimittaminen, joka toimii nuorten ryhmien tuotosten (esim. videot, valokuvaus, kirjoittaminen) tallentajana. Toteuttajana Pro Arena
  • Tutkimus – Nuoret miehet kulttuurin ja taiteen sisältöjen tuottajina (Humak)
  • Toteuttajaverkoston tapaamiset molemmissa kaupungeissa
  • Poikien kulttuuriosallisuus -seminaari syksyllä 2019. Seminaarissa esitellään tulokset ja toimintakokeilujen tuotoksia.